Stowarzyszenie

Celem Stowarzyszenia jest rozwój, popieranie i propagowanie radiowej służby amatorskiej oraz pokrewnych dziedzin wśród młodzieży zwanych łącznie krótkofalarstwem.

Stowarzyszenie Klub Krótkofalowców SP8PCF realizuje swe cele poprzez:

  • Zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych krótkofalarstwem;
  • Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami mającymi cele zbieżne do celów Stowarzyszenia  oraz instytucjami i organizacjami te cele popierające;
  • Szerzenie przyjaźni i wzajemnego porozumienia wśród  krótkofalowców, niezależnie od narodowości, ich poglądów politycznych, religijnych i statusu społecznego;
  • Współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w zakresie przestrzegania Regulaminu Radiokomunikacyjnego;
  • Współpracę z instytucjami i organizacjami mającymi na celu obronność Państwa oraz niesienie pomocy w zwalczaniu klęsk żywiołowych poprzez organizowanie sieci łączności kryzysowej;
  • Organizowanie samokształcenia technicznego, szczególnie wśród młodzieży, za pomocą kursów, odczytów. wystaw i spotkań towarzyskich;
  • Działalność wydawniczą w zakresie krótkofalarstwa i sportów radioamatorskich;
  • Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami Stowarzyszenia.

Dane adresowe Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Klub Krótkofalowców SP8PCF przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie 
ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
NIP:
8151541235
KRS: 0000003364
Regon: 690657010
Numer konta: NestBank o/Rzeszów 
87 2530 0008 2051 1064 4761 0001
adres e-mail: sp8pcf@gmail.com

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia
Andrzej – SP8BRQ

e-mail: sp8brq@wp.pl
tel.: +48 501 604 784

Wiceprezes Stowarzyszenia
Marek – SQ8JLA

e-mail: sq8jla@o2.pl
tel.: +48 504 276 639

Sekretarz – Skarbnik Stowarzyszenia
Bogdan – SP8BRE

e-mail: bodzik6@wp.pl
tel.: +48 600 541 842

Członek Zarządu Stowarzyszenia
Wacław – SP8YB

e-mail: sp8yb@gmail.com

Członek Zarządu Stowarzyszenia
Krzysztof – SP8ATI

e-mail: sp8ati@wp.pl

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Krzysztof – SQ8ERS

e-mail: sq8ers@wp.pl

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Janusz – SP8RHQ

e-mail: sp8rhq@x2.pl

Dokumenty do pobrania: