Nasi partnerzy

Wszystkie rozwiązania które proponuje SP8GEM & SP8BRQ powstały na bazie wieloletnich doświadczeń. Anteny zostały wykonane fizycznie i dokładnie przetestowane. Dzięki zaawansowanym technologiom obróbki materiałów uzyskaliśmy wysoką jakość, dokładność i powtarzalność stosowanych elementów, montaż jest czystą przyjemnością. Zamieszczone projekty anten posiadają  pełny opis pozwalający na jednostkowe konstrukcje samodzielne. Opisane rozwiązania są dostępne w postaci gotowych kompletnych zestawów do samodzielnego montażu. Strona SP3GEM & SP8BRQ poświęcona jest naszemu hobby a w szczególności prostym sprawdzonym rozwiązaniom podnoszącym potencjał naszych stacji w zawodach oraz DXing-u.


Gmina i Miasto Nisko

Nisko – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nisko. Położone nad rzeką San, od północnego zachodu graniczące ze Stalową Wolą.
Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 60,96 km². Na północy ograniczone jest rzeką San, a na południu pozostałościami Puszczy Sandomierskiej. Od zachodu graniczy ze Stalową Wolą, natomiast od wschodu z wsiami Wolina, oraz Racławice.
Przez miasto przebiegają szlaki komunikacyjne: linia kolejowa nr 68 Przeworsk-Rozwadów, droga krajowa nr 77 Stalowa Wola-Leżajsk (Lipnik – Przemyśl), droga krajowa nr 19 Lublin-Rzeszów (Kuźnica Białostocka – Barwinek). Nisko położone jest w dawnej ziemi sandomierskiej Małopolski.
W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. tarnobrzeskiego.
Nisko jest podzielone na osiedla: Barce, Malce, Moskale, Warchoły, Podwolina, Centrum I, Centrum II, Tysiąclecia.

Gmina Nisko – usytuowania jest w Kotlinie Sandomierskiej, na skraju Puszczy Sandomierskiej, w północnej części województwa podkarpackiego na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: droga krajowa nr 19 – Kuźnica Białostocka (granica z Białorusią) – Lublin – Rzeszów – Barwinek (granica ze Słowacją) i droga krajowa nr 77 – Lipnik – Sandomierz – Przemyśl. Przechodzi też również linia kolejowa nr 68 Rozwadów – Przeworsk. Jest jedną z siedmiu gmin powiatu niżańskiego. Siedziba Urzędu Gminy i Miasta znajduje się w mieście Nisko. Gmina pod względem obszaru zajmuje drugie miejsce w powiecie niżańskim po gminie Harasiuki. Sąsiaduje z gminami: Stalowa Wola, Pysznica, Bojanów, Rudnik nad Sanem, Ulanów i Jeżowe.
Główną rzeką przepływającą przez teren gminy jest San wraz z dopływami. Leży ona w obrębie stykających się trzech mezoregionów: Płaskowyżu Kolbuszowskiego, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Równiny Biłgorajskiej. Na zachód i południe gminy rozciąga się Puszcza Sandomierska, na północ Lasy Janowskie, zaś na wschód Puszcza Solska. Tutejszy klimat charakteryzuje się upalnymi latami z niewielką ilością opadów, zimami dość łagodnymi, umiarkowanie śnieżnymi.
Płaskowyż Kolbuszowski zajmuje środkową część Kotliny Sandomierskiej, wznosi się od 220 do 270 m n.p.m. i ma charakter rolniczo-leśny.
Równina Biłgorajska to kraina leśno-łąkowa, z pięknymi borami sosnowymi, licznymi wydmami, torfowiskami i jeziorkami. Płaskowyż Tarnogrodzki charakteryzuje się obecnością gleb lessowych sprzyjających rozwojowi rolnictwa.
W skład gminy wchodzi miasto Nisko, które oficjalnie uzyskało status miasta w 1933 oraz 6 sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racławice, Wolina i Zarzecze. Zarzecze to stara wieś królewska, wzmiankowana w XIX w., leżąca na trasie do Ulanowa, a Racławice są jedną z najstarszych w okolicy wsi.


Firma SPID Elektronik powstała w 1997 roku. Do 1999 roku zajmowała się wykonywaniem projektów i prototypów urządzeń automatyki przemysłowej, opartych na mikrosterownikach procesorowych (regulatory temperatury, układy liczące, przetwarzanie i pomiary różnych wielkości). Od 1999 roku trwały prace nad sterownikami krótkofalarskimi. Układy te służą do sterowania rotorów krótkofalarskich.
Dzięki współpracy Stowarzyszenia Klub Krótkofalowców SP8PCF z firmą SPID Elektronik stacja contest-owa SP8R w Albigowej wykorzystuje do obrotu anten sterowniki ROT1Prog współpracujące z obrotnicami typu RAK oraz ze wszystkimi obrotnicami posiadającymi wyjście impulsowe, które zamontowane są na Naszych masztach antenowych.


Firma Mat-Sat telecom działa na rynku ponad 20 lat. Inwestuje w lokalną sieć telekomunikacyjną światłowodową oraz radiową. Posiada certyfikat RZETELNA Firma.
Mat-Sat telecom jest dostawcą łącza internetowego dla Stowarzyszenia Klub Krótkofalowców SP8PCF na stacji contest-owej w Albigowej.


Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Albigowej powstał z dniem 1 lipca 1966 roku jako jeden z 13-tu terenowych zakładów doświadczalnych ISiK w Skierniewicach. Założycielem Zakładu był ówczesny dyrektor ISiK w Skierniewicach prof. S. A. Pieniążek.
Zakład przejął tereny i zabudowania po Państwowej Stadninie Koni, która przed wojną należała do Ordynacji Potockich, gdzie od wielu lat prowadzona była hodowla koni (historia Stadniny Koni przedstawiona jest na stronie www.albigowa.com.pl/stadnina).
Po 31-dnio letnim okresie działalności zakład został sprzedany przez ISiK w Skierniewicach Panom A. Dziugieł i J. Bytnar, którzy z dniem 1 marca 1997 roku na bazie SZD utworzyli Sadowniczo-Szkółkarski Zakład Doświadczalny.
Aktualnie Zakład gospodarzy na 207 ha ziemi z czego sady jabłoniowe zajmują powierzchnię 30ha, sady wiśniowe 40 ha, sady gruszowe 6 ha, szkółki i mateczniki 10 ha, plantacje: porzeczki czarnej 30 ha, aronii 45 ha, śliwy 1 ha, dereń jadalny 4 ha, łąki i pastwiska 11 ha zabudowania 6 ha drogi i place 4 ha, pozostałe grunty użytkowane są rolniczo.
Na terenie Sadowniczo-Szkółkarskiego Zakładu Doświadczalnego w Albigowej zlokalizowana jest stacja contest-owa SP8R Stowarzyszenia Klub Krótkofalowców SP8PCF w Łańcucie.


I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie jest szkołą która w 2014 i 2017 r. w rankingu „Perspektyw” uzyskała tytuł „Brązowej Szkoły”, a w 2019, 2018 i 2016 r. tytuł „Srebrnej Szkoły” – być uczniem liceum, które zyskało tytuły: „Wiarygodnej Szkoły”, „Szkoły przedsiębiorczości” i „Szkoły z klasą”, „Szkoły Olimpijskiej”, ” Szkoły promującej zdrowie” – uczęszczać do szkoły, w której blisko 100% uczniów zdaje maturę! ( w roku 2013 – 100%, w 2014 – 97%, w 2015 – 96%, w 2016 – 97%, w 2017 r. 96%).
Uczniowie I LO w Łańcucie to laureaci i finaliści zawodów centralnych: XXVIII i XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, XLIII i XLIV XLV Olimpiady Biologicznej, XXVI i XXVII Olimpiady Filozoficznej VIII Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH laureaci i finaliści wielu podkarpackich konkursów matematycznych 2.i 3.miejsce w Europie w Międzynarodowym Konkursie „Młodzież w Lasach Europy” w Eberswalde? laureaci i finaliści Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. F. Lei, Konkursu Matematycznego im. prof. J.Marszała, Jasielskiego Konkursu Matematycznego im.H.Steinhausa laureaci międzynarodowego konkursu „Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian” nagrodzeni udziałem w warsztatach w Niemczech zwyciężczyni wraz z espołem VISION szkolnej Internetowej Gry Giełdowej w 2015 r-Wioletta Kuxniar uczestniczka małego finału Ogólnopolskiego Konkursu „Ojczyzna Polszczyzna 2013 1.i 3.miejsce w wojewódzkim konkursie „Powstanie Warszawskie oczami młodych” finaliści zawodów wojewódzkich koszykówki chłopców ( III miejsce w województwie w 2015 r.), piłki siatkowej dziewcząt i szachów drużynowych zwycięzcy Ogólnopolskiego Konkursu Biologiczno-Chemicznego ” Z WAT nauka jest fascynująca” I miejsce w wojewódzkim konkursie NSZZ Solidarność „Czy runęły mury” brązowy medal w finale wojewódzkim Licealiady w koszykówce chłopców.
Najważniejsze fakty z historii szkoły: 1907 – Powstanie Prywatnego Miejskiego Gimnazjum Klasycznego założonego przez Bolesława Żardeckiego 1910 – Władze państwowe dostrzegają rozwój i wzrastający poziom gimnazjum nadając mu tytuł Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum Realnego 1918 – Odzyskanie Niepodległości i powstanie Państwowego Gimnazjum Realnego 1921 – Nadanie imienia Patrona Gimnazjum Henryka Sienkiewicza 1938 – W wyniku reformy edukacji powstaje Państwowe Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza Od 1992 roku I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie należy do ekskluzywnego KLUBU NAJSTARSZYCH SZKÓŁ W POLSCE. W 1997 roku powstało Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza. Zrzesza ono absolwentów i sympatyków I LO w Łańcucie, wspiera szkołę w kształceniu i wychowaniu uczniów, a także funduje stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Ostatni zjazd Sienkiewiczaków, podczas którego świętowano jubileusz 110-lecia szkoły, odbył się 14 października 2017 roku.

W budynku I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie mieści się siedziba Stowarzyszenia Klub Krótkofalowców SP8PCF w Łańcucie.