Podziękowania dla członków SP8R Contest Team

Na okoliczność Światowego Dnia Krótkofalowca przypadającego na dzień 18 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się uroczyste wręczenie nagrody dla Niżańskich Krótkofalowców oraz członków SP8R Contest Team.

Burmistrz Waldemar Ślusarczyk przekazał specjalny, wysokoczuły odbiornik radiowy SDR krótkofalowcom, którzy od wielu lat są członkami Narodowej Reprezentacji Polski PZK i w roku 2020 zdobyli trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata IARU (IARU HF Championship). Odbiornik zostanie zainstalowany w QTH Albigowa i będzie wpierał czkonków SP8R Contest Team podczas startów w zawodach.

Warto przypomnieć, że w składzie Narodowej Reprezentacji Polski od wielu lat działa pięciu krótkofalowców mieszkających na terenie powiatu Niżańskiego. Pan Burmistrz na ręce przedstawicieli krótkofalowców Marka Szczurowskiego (SQ8JLA) i Kornela Gorczycy (SP8K) złożył serdeczne podziękowania za promowanie na świecie Gminy i Miasta Nisko. Pogratulował także wspaniałego wyniku oraz życzył kolejnych sukcesów oraz wielu ciekawych i dalekich łączności.